1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Updated : ગુરુવાર, 25 એપ્રિલ 2024 (12:00 IST)

ગુજરાતી જોક્સ - પત્નીએ સુખડી

એક માણસ દાંતના ડાક્ટર પાસે ગયો 
 
ડાક્ટર- આગળના ત્રણ દાંત 
 
કેવી રીતે તૂટી ગયા 
 
માણસ- પત્નીએ સુખડી 
 
બનાવી હતી એ ખાધી 
 
ડાક્ટર- તો ના પાડી 
 
દેવાય ને 
 
પતિ- તો પછી 
 
32 ના 32 તૂટી જતા