ગુજરાતી જોક્સ- બ્યૂટીફૂલ રેડ અંડરવિયર

Last Updated: ગુરુવાર, 21 જાન્યુઆરી 2021 (14:12 IST)

તમારા પિતાનું નામ અંગ્રેજીમાં જણાવો...

છાત્ર - બ્યૂટીફુલ રેડ અંડરવિયર--
ટીચર- આ શુ બકે છે

નામ જણાવો- તમારા પિતાનો હિંદીમાં

છાત્ર- સુંદર લાલ ચડ્ડા ...


આ પણ વાંચો :