ગુજરાતી જોક્સ- જો જો અંકલ શા માટે ગુસ્સો થઈ ગયા..

Last Updated: બુધવાર, 20 ફેબ્રુઆરી 2019 (16:11 IST)
એક વૃદ્ધ માણસ બસની સીટ પર એકલો બેસ્યો હતો..
તેની બગલમાં એક વૃદ્ધ મહિલા આવીને બેસી ગઈ..
વૃદ્ધ મહિલા – અંકલ.. ક્યા જઈ રહ્યા છો ?
વૃદ્ધ માણસ ચૂપ રહ્યો
વૃદ્ધ મહિલા – બતાવો ને અંકલ.. તમે ક્યા જઈ રહ્યા છો ?
વૃદ્ધ માણસ ગુસ્સેથી બોલ્યો – પુત્રી તુ ખૂબ સુંદર અને જવાન છે.. તો બસ તારા માટે છોકરો શોધવા જઈ રહ્યો છુ


આ પણ વાંચો :