ગુજરાતી જોક્સ- શુભ કામ કર્યા પહેલા કુછ મીઠા હો જાય

jokes
Last Updated: ગુરુવાર, 3 સપ્ટેમ્બર 2020 (18:32 IST)એક વાર એક પઠાનના લગ્ન થયા

લગ્ન પછી વર-વધુ સુહાગરાત માટે રૂમમાં ગયા

ત્યાં પઠાન એમના તે પર ચોક્લેટ લગાવી રહ્યા હતા

ત્યારે વધુએ પૂછ્યું આ શું કરો છો

તો પઠાન બોલ્યા

કોઈ પણ શુભ કામ કર્યા પહેલા કુછ મીઠા હો જાય .આ પણ વાંચો :