મંગળવાર, 29 નવેમ્બર 2022
  1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Updated: સોમવાર, 8 એપ્રિલ 2019 (12:38 IST)

ગુજરાતી જોક્સ- લોકોના પૂજામાં મન કેવી રીતે લાગે

મંદિરમાં પુરૂષ જ પુજારી 
 
શા માટે હોય છે 
 
જેથી લોકોના પૂજામાં મન લાગી શકે.