મજેદાર ચૂંટણી જોક્સ - ગુજરાતી જોક્સ

Last Updated: શુક્રવાર, 28 જૂન 2019 (15:31 IST)
બધા લોકોથી

હાથ જોડીને વિનંતી છે કે

બટાકાની શાક બનાવી લો
હવે સોના નહી બની શકે!!!


આ પણ વાંચો :