ગુજરાતી જોક્સ -છોકરીઓ રોમેંટિક હોય

Last Modified મંગળવાર, 29 ઑક્ટોબર 2019 (00:53 IST)
રમન- પ્રભુ એક વાત કહો કે

બધી છોકરીઓ રોમેંટિક હોય છે અને પત્નીઓ બોરિંગ આવો અન્યાય કેમ?

પ્રભુ- કારણકે છોકરીઓ હું બનાવું છું અને એને પત્ની તમે લોકો બનાવો છો?

ઈશ્વર રોક્સઆ પણ વાંચો :