ગુજરાતી જોક્સ- ઠંડુ લેશો કે ગરમ

Last Updated: ગુરુવાર, 17 ઑક્ટોબર 2019 (16:13 IST)
સંતા મેહમાનથી ઠંડુ લેશો કે ગરમ

મેહમાન- બન્ને લઈ આવો.

સંતા-પ્રીતો એક ગ્લાસ ફ્રીજરથી બીજો ગિલાસ ગીજરથી પાણી લાવો..આ પણ વાંચો :