ગુજરાતી જોક્સ-નસબંદીનો ઑપરેશન ફેલ થઈ ગયું

Last Modified સોમવાર, 14 ઑક્ટોબર 2019 (16:40 IST)

નોકરાણી- મેમ સાહેબ હું ગર્ભવતી છું મને લાંબી રજા જોઈએ.

માલકિન- અરે વાહ બધાઈ હો.. બાઈ ધ્યાન રાખજે

હો

નોકરાની- હા મેમ સાહેબ

તમે પણ ધ્યાન રાખજો

સાહેબ નો નસબંદીનો ઑપરેશન ફેલ થઈ ગયું છે.આ પણ વાંચો :