મંગળવાર, 12 ડિસેમ્બર 2023
  1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Updated : રવિવાર, 13 ઑક્ટોબર 2019 (08:16 IST)

ગુજરાતી જોક્સ- પતિ પાડોસનની DP જૂમ કરીને જોઈ રહ્યું હતું. આટલામાં

પતિ પાડોસનની DP જૂમ કરીને જોઈ રહ્યું હતું. આટલામાં 
પાછળથી પત્ની બોલી 
રહેવા દો .. 
આથી વધારે પાસ નહી આવશે