ગુજરાતી જોક્સ - આખો દિવસ હસાવશે આ જોક્સ

Last Modified સોમવાર, 28 ઑક્ટોબર 2019 (08:59 IST)
પ્પ્પૂ રડી રહ્યો હતો -

પાપા- શું થયું શા માટે રડી રહ્યો છે

પપ્પૂ-ટીચરએ માર્યું

પાપા- તૂ જ કોઈ ભૂલ કરી હશે

પપ્પૂ- ના હું તો બસ સૂઈ રહ્યો હતો


આ પણ વાંચો :