ગુજરાતી જોક્સ - કોઈ ખોટું કામ કરો તો હાથ કંપાય છે

bath
Last Modified શુક્રવાર, 22 નવેમ્બર 2019 (16:16 IST)


કહેવું છે કે

કોઈ ખોટું કામ કરો તો હાથ કંપાય છે

આજે નહાતા સમયે મારા પણ હાથ કાંપી રહ્યા હતા.


આ પણ વાંચો :