ગુજરાતી જોકસ-સાડીમાં હોલ

Last Modified સોમવાર, 31 ઑગસ્ટ 2020 (16:02 IST)
ભાભી- જો આ સાડીમાં Whole હોય તો...
સાડીના પૈસા નહી આપું

દુકાનદાર- ભાભી તમે હોલ તો જોવાવો
તમે બે સાડી ફ્રીમાં આપીશ...આ પણ વાંચો :