ગુજરાતી જોક્સ - અભ્યાસ માત્ર બે જ કારણથી

Last Modified મંગળવાર, 29 સપ્ટેમ્બર 2020 (15:40 IST)
ટીચર - તમે ભણતર પર ધ્યાન કેમ નહી આપતા

સ્ટૂડેંટ- કારણકે અભ્યાસ માત્ર બે જ કારણથી કરાય છે.

ટીચર- ઓહ.. કયાં બે કારણ થી

સ્ટૂડેંટ- કાં તો ડરથી કે શોખ
થી
હું વગર કારણ કોઈ શોખ રાખતો નહી
અને ડરું તો હું કોઈની બાપથી પણ નહી...


આ પણ વાંચો :