ગુજરાતી જોક્સ- કોરોના વાયરસ જોક્સ

Last Modified શુક્રવાર, 27 નવેમ્બર 2020 (14:27 IST)
પહેલા કોઈ વિદેશથી આવતા હતા
તો તેને ખૂબ માનથી જોવાતા હતા

પણ હવે
કોઈ વિદેશથી આવે છે તો
તેને
કોરોના વાયરસ સંક્રમિતના
નજરથી જોવાય છેઆ પણ વાંચો :