ગુજરાતી જોક્સ- કેવું પતિ જોઈએ

Last Modified મંગળવાર, 17 નવેમ્બર 2020 (17:26 IST)
લગ્ન તો હું ત એ છોકરાથી કરીશ
જે ભોજન પછી
કહેશે..!

જા તૂ FB અને insta
ચલાવી લે
વાસણ હું ધોઉં છું....આ પણ વાંચો :