ગુરુવાર, 8 ડિસેમ્બર 2022
  1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Modified મંગળવાર, 17 નવેમ્બર 2020 (17:26 IST)

ગુજરાતી જોક્સ- કેવું પતિ જોઈએ

લગ્ન તો હું ત એ છોકરાથી કરીશ 
જે ભોજન પછી 
કહેશે..! 
 
જા તૂ FB અને insta 
ચલાવી લે 
વાસણ હું ધોઉં છું....