ગુજરાતી જોક્સ-બ્યૂટી પાર્લરમાં કેમ જાય

Last Modified બુધવાર, 17 ફેબ્રુઆરી 2021 (19:30 IST)
બેનો બ્યૂટી પાર્લર કેમ જાય

તો હું કીધું કે

એ ભાઈ .. ગાડી જેમ જેમ

જૂની થાય

એ રીપેયરિંગ માટે બહુ જાય્...


આ પણ વાંચો :