રવિવાર, 25 ફેબ્રુઆરી 2024
  1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Updated : ગુરુવાર, 25 માર્ચ 2021 (18:22 IST)

ગુજરાતી જોક્સ - પાયલ છે- જવાબ સાંભળીને હંસી જ્કરૂર આવશે

પાયલ છે ? 
હેલો આંટી પાયલ છે 
હા દીકરા છે 
બન્ને પગમાં છે 
અને સેંડલ પણ છે.