1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Modified: ગુરુવાર, 25 માર્ચ 2021 (16:00 IST)

ગુજરાતી જોક્સ-અરે સાહેબ આજનો મજેદાર જોક્સ

છોકરી- ડાકટર મારા નીચે એક હોલ બીજુ પણ કરી નાખો
 
ડાકટર- શા માટે !!
 
છોકરી- અરે સાહેબ ધંધો સારું ચાલી રહ્યું છે
 
 
વિચારું છુ કે એક બીજી બ્રાંચ પણ ખોલી નાખુ!!!!