ગુરુવાર, 29 ફેબ્રુઆરી 2024
  1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Modified: ગુરુવાર, 18 માર્ચ 2021 (00:20 IST)

ગુજરાતી જોક્સ- જો ભાઈ છોકરી માટે બધુ ના મુકાય-જોક્સ જરૂર વાચો

છોકરો- હું તારા માટે બધુ મૂકી દઈશ
 
છોકરી- મા-બાપ
 
છોકરો - હા
 
છોકરી -ઘર
 
છોકરો - હા
 
છોકરી - ગુટખા અને પાન મસાલા
 
છોકરો- જા બેન ઘરે જતી રે - મમ્મી રાહ જોતી હશે!!