રવિવાર, 3 ડિસેમ્બર 2023
  1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Modified: શુક્રવાર, 26 માર્ચ 2021 (18:04 IST)

ગુજરાતી જોક્સ- બહેનપણી - મારા દીકરો

એક બહેનપણી બીજી બહેનપણીને તને ખબર છે મને વીસ વર્ષ સુધી છોકરાઓ નહી થયા 
 
બહેનપણી- "ઓ પછી શું કર્યું તમે " 
 
પહેલી બહેનપણી- પછી હું 21 વર્ષની થઈ તો મારા પપ્પાએ મારા લગ્ન કરી દીધા 
 
પછી જઈને આ છોકરો થયું 
 હાહ્હાહાઅ 
બહેનપણી- અત્યાર સુધી બેભાન છે.