ગુજરાતી જોક્સ- દિલ્હીમાં કૂતરું બીમાર છે...

gujarati jokes
Last Modified ગુરુવાર, 29 એપ્રિલ 2021 (21:38 IST)

ટીચર- દિલ્હીમાં
કુતુબ મીનાર છે
ભૂરો ક્લાસમાં ઉંઘી રહ્યો હતો
ટીચર તેને ઉઠાવ્યો અને પૂછ્યુ
બોલ તો મેં હમણા શું કહ્યુ હતું
ભૂરો -દિલ્હીમાં કૂતરું બીમાર છે...


આ પણ વાંચો :