શુક્રવાર, 7 ઑક્ટોબર 2022
  1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Modified ગુરુવાર, 29 એપ્રિલ 2021 (21:38 IST)

ગુજરાતી જોક્સ- દિલ્હીમાં કૂતરું બીમાર છે...

ટીચર- દિલ્હીમાં 
કુતુબ મીનાર છે 
ભૂરો ક્લાસમાં ઉંઘી રહ્યો હતો 
ટીચર તેને ઉઠાવ્યો અને પૂછ્યુ 
બોલ તો મેં હમણા શું કહ્યુ હતું 
ભૂરો -દિલ્હીમાં કૂતરું બીમાર છે...