શનિવાર, 20 એપ્રિલ 2024
  1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Modified: બુધવાર, 21 એપ્રિલ 2021 (14:49 IST)

ગુજરાતી જોક્સ- પત્ની પીયર ગઈ છે

એક ભાઈએ  રસોડામાં ગેસ પર કૂકર મૂકી Status નાખ્યુ  
 
પત્ની પીયર ગઈ છે .. મને ચા બનાવવી છે 
 
કેટલી સીટી  લેવી 
 
કોઈ કીધું  મૂર્ખ 
 
ચા કૂકરમાં નહી બને 
 
કોઈએ કીધું કડાહી મૂકો. 
 
 
સૌથી સારું જવાબ
 
બારીમાં જઈને એક સીટી માર પાડોસન આવીને આપી જશે. ...