ગુજરાતી જોક્સ- છોકરીએ જવાબ આપ્યું

Last Modified મંગળવાર, 13 એપ્રિલ 2021 (20:22 IST)
એક વાર બે છોકરીઓ Whisperના પેકેટ લઈને

રસ્તાથી જઈ રહી હતી

ત્યારે બે છોકરાઓએ કમેંટ કરી

કે જો-જો છોકરીઓ બ્રેડના પેકેટ લઈ જઈ રહી છે

છોકરીએ જવાબ આપ્યું

સવારે આવી જજે બ્રેડ પર
Jam લગાવીને આપીશ


આ પણ વાંચો :