1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Modified: મંગળવાર, 13 એપ્રિલ 2021 (20:22 IST)

ગુજરાતી જોક્સ- છોકરીએ જવાબ આપ્યું

એક વાર બે છોકરીઓ Whisperના પેકેટ લઈને 
 
રસ્તાથી જઈ રહી હતી 
 
ત્યારે બે છોકરાઓએ કમેંટ કરી 
 
કે જો-જો છોકરીઓ બ્રેડના પેકેટ લઈ જઈ રહી છે
 
છોકરીએ જવાબ આપ્યું 
 
સવારે આવી જજે બ્રેડ પર  Jam લગાવીને આપીશ