ગુજરાતી જોક્સ - લગ્નમાં ફૂફા

Last Modified બુધવાર, 19 મે 2021 (20:52 IST)
લગ્નમાં ફૂફા મેરેજ ગાર્ડનની બહાર બેસ્યા હતા

કોઈએ પૂછ્યુ બહાર શા માટે બેસ્યા છો ફૂફાજી

ફૂફાજી- અહીં બેસીને મેહમાન ગણી રહ્યો છુ જેમ ક પચાસથી
ઉપર થઈ જશે તેમજ
પોલીસને ફોન કરીશ
ન ખાઈશ ન ખાવા દઈશઆ પણ વાંચો :