શનિવાર, 28 જાન્યુઆરી 2023
  1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Modified મંગળવાર, 10 મે 2022 (12:31 IST)

ગુજરાતી જોક્સ- વાંચો જરૂર પણ શરમાશો નહી...

પપ્પૂ- શું હું તને કિસ કરી શકું છું 
 
છોકરી- કંડોમ લાવ્યા છો? 
 
પપ્પૂ- કિસ કરવા માટે કંડોમ
 
છોકરી- શરીફ તો આટલું બની રહ્યો છે
કિસ કર્યા પછી જે ઉભો થશે તેના પર 
શું કેલેંડર લટકાવશે....