1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Modified: શુક્રવાર, 7 જાન્યુઆરી 2022 (11:46 IST)

ગુજરાતી જોક્સ- આઈ લવ યુ,

બબલુ - લાગે છે કે પેલી છોકરી મોટેથી સાંભળે છે.
હું કંઈક કહું છું, તે કંઈક બીજું કહે છે.
W- તે કેવી રીતે?
બબલુ - મેં કહ્યું… આઈ લવ યુ,
તો તેણે કહ્યું, મેં ગઈકાલે જ નવા સેન્ડલ ખરીદ્યા છે...