શનિવાર, 28 જાન્યુઆરી 2023
  1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Updated: સોમવાર, 6 જાન્યુઆરી 2020 (14:11 IST)

ગુજરાતી -ઉતરાયણ સ્પેશલ જોક્સ

પત્નીએ તરત કમંટ કર્યું 
આનંદ વધારે બમણું થઈ જશે જ્યારે 
પતંગ કોઈ બીજી પતંગથી પેંચ 
લડાવશે 
પતિ Shocked 
પત્ની Rocked 
આજની નાઈ બધા પે ભારી 
પંગો નથી લેવાનો.