કન્યાવિદાય

N.D
સમી સાંજનો ઢોલ ઢબૂકતો,
જાન ઉઘલતી મ્હાલે,
કેસરિયાળો સાફો
ઘરનું ફળિયું લઈને ચાલે

પાદર બેસી ફફડી ઉઠતી
ઘરચોળાની ભાત
ડૂસકે ડૂસકે હડસેલાતી
બાળપણની વાત;

પૈંડું સીંચતા રસ્તો આખો
કોલાહલમાં ખૂંપે,
શૈશવથી ચીતરેલી શેરી
સૂનકારમાં ડૂબે,

જાન વળાવી, પાછો વળતો
દીવડો થરથર કંપે'
ખડકી પાસે ઉભો રહીને
અજવાળને ઝંખે.

સમી સાંજનો ઢોલ ઢબૂકતો,
જાન ઉઘલતી મ્હાલે,
કેસરિયાળો સાફો
ઘરનું ફળિયુ લઈને ચાલે.

વેબ દુનિયા|
- અનિજોશી (યાદગાકાવ્યોમાંથી)


આ પણ વાંચો :