અભિમાન

વેબ દુનિયા|

પ્રેમમાં અભિમાન વચ્ચે લાવીને તમને શુ મળ્યુ
અમે પણ એકલા પડી ગયા અને તમે પણ એકલા રહી ગયા


આ પણ વાંચો :