ફૂલોની ફોરમ

વેબ દુનિયા|

ફૂલોની ફોરમ જેવો અહેસાસ બનીને આવો છો તમે
પણ ક્ષણવારમાં આવીને ઉડી જાવ છો તમે
જાણો છો કે એકલતાથી ગભરાઈ જાઉ છુ
છતા એકલા છોડીને જાવ છો તમે


આ પણ વાંચો :