વેદના જ વેદના

વેબ દુનિયા|

વિરહમાં મળવાની ઝંખના, મિલનમાં દૂર થઈ જવાની કલ્પના
કેવો છે આ પ્રેમ જેમા દરેક ક્ષણ બસ વેદના જ વેદના ?


આ પણ વાંચો :