ગૌરીવ્રત સ્પેશ્યલ રેસીપી : લૂણી(ખાટીભાજી)ના ભજીયા

સામગ્રી : લૂણીની ભાજી 100 ગ્રામ, ઘઉંનો લોટ ચોખ્ખો બસો ગ્રામ, સીંગતેલ 200 ગ્રામ.

બનાવવાની રીત : લૂણીના ભાજીના પાંદડા તોડી લો, તેને સારી રીતે ધોઈ નાખો. આ ભાજીમાં ઘઉંનો લોટ નાખો. પ્રમાણસર પાણી નાખીને ખીરું તૈયાર કરો. આ ખીરાના ભજીયા ચોખ્ખા સીંગતેલમાં તળી લો. આ ગરમાગરમ ભજીયા ખાટા-મીઠા દહીમાં નાખીને ખાવ.

નોંઘ : લૂણીની ભાજી આ ઉપવાસમાં ઘણા લોકો ખાય છે, જો તમને યોગ્ય લાગે તો જ આ વાનગી બનાવશો.


આ પણ વાંચો :