1. ગુજરાતી ન્યુઝ
  2. વ્યાપાર
  3. નોકરી અને કેરિયર
Written By
Last Modified ગુરુવાર, 16 માર્ચ 2023 (18:42 IST)

ભારત સરકાર કરી રહી છે 9712 કોન્સ્ટેબલ ની ભરતી

CRPF
સીઆરપીએફ દ્વારા જાહેરાત કરાયેલ ટ્રેડ માટે કોન્સ્ટેબલના રેન્ક પર ટેકનીકલ ટ્રેડસમેનની ભરતી માટે અરજી કરવા ઈચ્છુક અને લાયક ઉમેદવારો, સતાવાર વેબસાઈટ, crpf.gov.inની ભરતી વિભાગમાં સક્રીય કરવા માટેની લિંક દ્વારા મુલાકાત લઈને નકકી કરવામાં આવશે. સંબંધીત ઓનલાઈન અરજી ફોર્મનું પૃષ્ઠ, તમે પ્રક્રિયા દ્વારા અરજી કરી શકો છો. 
 
અરજીની પ્રક્રિયા 27 માર્ચથી શરૂ થવાની છે અને ઉમેદવારો 25 એપ્રિલ, 2023 સુધી તેમની અરજી સબમીટ કરી શકશે. ઓનલાઈન અરજી દરમિયાન ઉમેદવારોએ 100 રૂપિયાની ફી ઓનલાઈન માધ્યમથી ચૂકવવી પડશે. 
 
જો કે, એસસી, એસટી કેટેગરીના ઉમેદવારો અને તમામ કેટેગરીના મહિલા ઉમેદવારોને અરજી ફીમાંથી સંપૂર્ણ મુક્તિ આપવામાં આવી છે. સીઆરપીએફ કોન્સ્ટેબલ ટેકનીકલ ટ્રેડસમેન ભરતી માટે પાત્રતા માપદંડ માટે વેબસાઈટની મુલાકાત લેવી