1. ગુજરાતી સમાચાર
  2. વ્યાપાર
  3. નોકરી અને કેરિયર
Written By
Last Updated : બુધવાર, 3 એપ્રિલ 2024 (14:18 IST)

Reporter - રિપોર્ટર કેવી રીતે બનવુ

Reporter  રિપોર્ટર બનવા માટે ઉમેદવારે કોઈપણ વિષયમાંથી ઓછામાં ઓછું 12મું પાસ હોવું આવશ્યક છે. તે પછી તમે જર્નાલિઝમ(Journalism) અને માસ કોમ્યુનિકેશન (mass communication)  સંબંધિત ડિગ્રી અથવા ડિપ્લોમા કરીને ન્યૂઝ રિપોર્ટર બની શકો છો.
 
ન્યૂઝ રિપોર્ટર બનવા માટે તમારે પહેલા નક્કી કરવું જરૂરી છે કે તમે કયા મીડિયામાં રિપોર્ટર બનવા માંગો છો, જેમ કે પ્રિન્ટ મીડિયા, ઈલેક્ટ્રોનિક મીડિયા, ડિજિટલ મીડિયા.
 
પ્રિન્ટ મીડિયા રિપોર્ટર બનવા માટે કયો કોર્સ કરવો?
ડિપ્લોમા ઇન પ્રિન્ટ મીડિયા
BJMC
BMC
Diploma in Journalism પત્રકારત્વમાં ડિપ્લોમા
Diploma in Mass Communication ડિપ્લોમા ઇન માસ કોમ્યુનિકેશન
Diploma in Journalism and Mass Communication જર્નાલિઝમ અને માસ કોમ્યુનિકેશનમાં ડિપ્લોમા
BSc Mass Communication બીએસસી માસ કોમ્યુનિકેશન
BA Journalism બીએ જર્નાલિઝમ
BA Journalism and Mass Communication બીએ જર્નાલિઝમ એન્ડ માસ કોમ્યુનિકેશન
 
Electronic Media Reporter ઈલેક્ટ્રોનિક મીડિયા રિપોર્ટર બનવા માટે કયો કોર્સ કરવો?
ઈલેક્ટ્રોનિક મીડિયામાં ડિપ્લોમા
BJMC
BMC
પત્રકારત્વમાં ડિપ્લોમા
ડિપ્લોમા ઇન માસ કોમ્યુનિકેશન
જર્નાલિઝમ અને માસ કોમ્યુનિકેશનમાં ડિપ્લોમા
બીએસસી માસ કોમ્યુનિકેશન
બીએ જર્નાલિઝમ
બીએ જર્નાલિઝમ એન્ડ માસ કોમ્યુનિકેશન
બ્રોડકાસ્ટ જર્નાલિઝમમાં બી.એ
ટીવી જર્નાલિઝમમાં ડિપ્લોમા
 
Digital Media Reporter ડિજિટલ મીડિયા રિપોર્ટર બનવા માટે કયો કોર્સ કરવો?
ડિજિટલ મીડિયામાં ડિપ્લોમા
BJMC
BMC
પત્રકારત્વમાં ડિપ્લોમા
ડિપ્લોમા ઇન માસ કોમ્યુનિકેશન
જર્નાલિઝમ અને માસ કોમ્યુનિકેશનમાં ડિપ્લોમા
બીએસસી માસ કોમ્યુનિકેશન
બીએ જર્નાલિઝમ
બીએ જર્નાલિઝમ એન્ડ માસ કોમ્યુનિકેશન
 
 
જો તમારે ગ્રેજ્યુએશન પછી રિપોર્ટર બનવું હોય તો તમે ગ્રેજ્યુએશન પછી પીજી ડિપ્લોમા અને માસ્ટર ડિગ્રી કોર્સ કરી શકો છો. પીજી ડિપ્લોમા એક વર્ષનો અને માસ્ટર ડિગ્રી 2 વર્ષની રહેશે. અમને જણાવો કે તમે ગ્રેજ્યુએશન પછી કયા મીડિયા કોર્સ કરી શકો છો.
 
ગ્રેજ્યુએશન પછી  કે બાદ Electronic Media Reporter કેવી રીતે બનીએ 
 
ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયામાં પીજી ડિપ્લોમા
ટીવી જર્નાલિઝમમાં પીજી ડિપ્લોમા
MJMC
એમએમસી
પીજી ડિપ્લોમા ઇન જર્નાલિઝમ
માસ કોમ્યુનિકેશનમાં પીજી ડિપ્લોમા
જર્નાલિઝમ અને માસ કોમ્યુનિકેશનમાં પીજી ડિપ્લોમા
એમએસસી માસ કોમ્યુનિકેશન
પત્રકારત્વમાં એમ.એ
જર્નાલિઝમ અને માસ કોમ્યુનિકેશનમાં એમ.એ
બ્રોડકાસ્ટ જર્નાલિઝમમાં એમ.એ
 
ગ્રેજ્યુએશન કે બાદ પ્રિન્ટ મીડિયા રિપોર્ટર કૈસે બને
પ્રિન્ટ મીડિયામાં પીજી ડિપ્લોમા
MJMC
એમએમસી
પીજી ડિપ્લોમા ઇન જર્નાલિઝમ
માસ કોમ્યુનિકેશનમાં પીજી ડિપ્લોમા
જર્નાલિઝમ અને માસ કોમ્યુનિકેશનમાં પીજી ડિપ્લોમા
એમએસસી માસ કોમ્યુનિકેશન
પત્રકારત્વમાં એમ.એ
જર્નાલિઝમ અને માસ કોમ્યુનિકેશનમાં એમ.એ
 
ગ્રેજ્યુએશન કે બાદ ડિજિટલ મીડિયા રિપોર્ટર કૈસે બને
ડિજિટલ મીડિયામાં પીજી ડિપ્લોમા
MJMC
એમએમસી
પીજી ડિપ્લોમા ઇન જર્નાલિઝમ
માસ કોમ્યુનિકેશનમાં પીજી ડિપ્લોમા
જર્નાલિઝમ અને માસ કોમ્યુનિકેશનમાં પીજી ડિપ્લોમા
એમએસસી માસ કોમ્યુનિકેશન
પત્રકારત્વમાં એમ.એ
જર્નાલિઝમ અને માસ કોમ્યુનિકેશનમાં એમ.એ
 
 
Reporter રિપોર્ટરની નોકરી કેવી રીતે મળશે 
 
તમે જર્નાલિઝમ (Journalism) અને માસ કોમ્યુનિકેશન (mass communication)  સંબંધિત ડિગ્રી અથવા ડિપ્લોમા કોર્સ કર્યા પછી, તમારે ઇન્ટર્નશિપ કરવી પડશે. ધ્યાનમાં રાખો કે તમે જે પણ મીડિયામાં જાઓ છો, તેમાં ઇન્ટર્નશિપ કરો. ઉદાહરણ તરીકે, જો તમારે ઈલેક્ટ્રોનિક મીડિયામાં રિપોર્ટર બનવું હોય તો ન્યૂઝ ચેનલમાં ઈન્ટર્નશિપ કરો.
 
જ્યારે તમારે પ્રિન્ટ મીડિયામાં જવું હોય તો તમે અખબારોમાં ઇન્ટર્નશિપ કરો છો.
 
આ સિવાય જો તમારે ડિજિટલ મીડિયામાં જવું હોય તો તમારે ન્યૂઝ પોર્ટલ અને ન્યૂઝ વેબસાઈટમાં ઈન્ટર્નશિપ કરવી જોઈએ.
 
જો તમે ઇન્ટર્નશીપ દરમિયાન સારું કામ કરો છો, તો એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે તમને તે જ સંસ્થામાં નોકરીની ઓફર મળે. જો તમને ત્યાં નોકરી ન મળે તો ઈન્ટર્નશિપ પૂર્ણ કર્યા પછી તમે મીડિયા હાઉસમાં નોકરી માટે બાયોડેટા મોકલો છો. આ પછી તમને ઈન્ટરવ્યુ માટે બોલાવવામાં આવે છે અને જો તમે ઈન્ટરવ્યુ પાસ કરી લો તો તમને રિપોર્ટરની નોકરી મળે છે.
 
Reporter રિપોર્ટર કોર્સ ફી
કારણ કે રિપોર્ટર બનવા માટે તમારે માસ કોમ્યુનિકેશન અને જર્નાલિઝમને લગતો કોર્સ કરવો પડશે, જેની ફી વાર્ષિક 10 હજારથી 1 લાખ સુધીની છે. તે તમે કયા પ્રકારની કોલેજમાંથી કોર્સ કરી રહ્યા છો તેના પર આધાર રાખે છે. સરકારી કોલેજોમાં ફી ઓછી અને ખાનગી મીડિયા કોલેજોમાં વધુ છે.
 
Reporter રિપોર્ટરનો પગાર
આ ક્ષેત્રમાં શરૂઆતમાં તમને 10 થી 15 હજારની વચ્ચે પગાર મળે છે. જે જેમ જેમ તમારો અનુભવ વધે તેમ તેમ પગાર પણ વધે છે. જો તમારી પાસે ઘણો અનુભવ છે, તો તમે એક મહિનામાં લાખ રૂપિયા સુધીનો પગાર મેળવી શકો છો.


Edited By-Monica Sahu