ગુજરાતી જોક્સ- પત્નીએ કહ્યું મારું નાનું પડી રહ્યું છે

Last Modified બુધવાર, 26 ડિસેમ્બર 2018 (16:55 IST)
પત્ની - એ સાંભળો છો

જરાક આ બેગ ઉતારી નાખો ને

મારું હાથ જરાક નાનું પડી રહ્યું છે....

પતિ- તો જુબાનથી કામ ચલાવી લે ને

પતિ હોસ્પીટલના ICU માં ભર્તી છે.આ પણ વાંચો :