ગુરુવાર, 2 ફેબ્રુઆરી 2023
0

Valentine's Day joke- હવે શાંતિ દે, રેવા દે, જવા દે

રવિવાર,ફેબ્રુઆરી 13, 2022
0
1
ગુજરાતી જોક્સ- પતિપત્નીના મજેદાર જોક્સ
1
2
એક મિત્રએ સ્ટેટસ બદલીને તિરંગો લગાવી નાખ્યું
2
3
ગુજરાતી જોક્સ-આનંદ આવી રહ્યું છે
3
4
ગુજરાતી જોક્સ- અમારા ગામમાં પહેલો રેડિયો મારા પાપા લાવ્યા હતા
4
4
5
ગુજરાતી જોક્સ - ભારતીય પત્ની સંસ્કારો વાળી હોય છે
5
6
ગુજરાતી જોક્સ- તમારાથી શું ભાવ કરવાનો
6
7
ટીચર- જો તારા લગ્ન થાય અને પત્ની અને સાળી બન્ને જોડિયા હોય તો તું પત્નીને કેવી રીતે ઓળખીશ
7
8

ગુજરાતી જોક્સ - કોલેજના દિવસોમાં

મંગળવાર,જાન્યુઆરી 28, 2020
પત્ની - એક વાત બોલવાની છે પતિ - બોલ પત્ની- મારશો તો નહી પતિ- નહી બોલ તો શું થયું
8
8
9

ગુજરાતી જોક્સ- મજેદાર જોકસ

સોમવાર,જાન્યુઆરી 27, 2020
સુહાગરાતમાં પતિ ગભરાવી ગભરાવી ને પત્નીનો ધૂંઘટ ઉઠાવીને
9
10
છોકરી- મને માથુ દુખે છે છોકરો- માથા ઉપર કિસ કરી કે મટી જશે
10
11

ગુજરાતી જોક્સ- સાળી અને ઘરવાળીમાં

મંગળવાર,જાન્યુઆરી 21, 2020
સાળી અને ઘરવાળીમાં બહુ મોટું અંતર છે સાહેબ
11
12
કલ્યાણ સ્ટેશન પર ગાડી પકડવ આ ઉભ હતો અત્યારે 5 મિનિટનો સમય હતું ચશ્મા બેગમાં હતું બુક સ્ટોલ પર એક ચોપડી જોવાઈ
12
13
ગુજરાતી જોક્સ- પત્નીનો માન- ખૂબ હસાવશે આ જોક
13
14
ગુજરાતી જોક્સ - ચૂંટણી પછી પ્રચાર કોણ કરે
14
15

ગુજરાતી Jokes - એક દબાવી દો

ગુરુવાર,એપ્રિલ 18, 2019
સંતા - આજે સવારે એક સ્ત્રીએ મને લિફ્ટમાં ખૂબ માર માર્યો. સંતા - મે તેની તરફ જોઈ રહ્યો હતો.. તેણે કહ્યુ, 'એક દબાવી દો' મે દબાવી દીધુ. ત્યારબાદ મને કશુ વધુ યાદ નથી...
15
16
પત્ની -પાડોશનની સાથે ફિલ્મ જોવા જવાની તારી હિમ્મત કેવી રીતે થઈ પતિ- આજકાલ ફેમિલી સાથે જોવા જ એવી ફિલ્મો બને કયાં છે.!!
16
17

ગુજરાતી જોક્સ -બહાર બહુ ઠંડ છે

ગુરુવાર,જાન્યુઆરી 31, 2019
શિયાળામાં ઉઠીને વૉક પર ગયા બહાર વધારે ઠંડ હતી તો પાછો આવી ગયો અને પત્ની પાસે સૂઈ ગયો ....
17
18
ગુજરાતી જોક્સ- પત્નીએ કહ્યું મારું નાનું પડી રહ્યું છે
18
19
એક પુરૂષ 2 કલાક કોઈ વિષય પર ભાષણ આપે એ ટેલેંટ છે અને
19