મગજ

વેબ દુનિયા|

એક મિત્ર (બીજાને) છોકરાઓનું માત્ર 15 ટકા જ આરામ કરે છે. બાકીના મગજમાં શું હોય છે?
બીજો મિત્ર- ગર્લફ્રેંડ


આ પણ વાંચો :