ગુજરાતી જોક્સ -કબૂતર

jokes
Last Modified ગુરુવાર, 28 જૂન 2018 (13:17 IST)

દીકરા "કબૂતર" પર એક વાકય બનાવો

છોકરો- સાંજે પીધેલી દારૂ
"કબ ઉતર" જાય
છે ખબર જ નથી પડતી


આ પણ વાંચો :