મંગળવાર, 29 નવેમ્બર 2022
  1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. બાળકો
Written By
Last Modified ગુરુવાર, 28 જૂન 2018 (13:17 IST)

ગુજરાતી જોક્સ -કબૂતર

દીકરા "કબૂતર" પર એક વાકય બનાવો 
 
છોકરો- સાંજે પીધેલી દારૂ  "કબ ઉતર" જાય
 
છે ખબર જ નથી પડતી