આવ રે વરસાદ, ઘેબરીઓ પરસાદ

rain in andhra pradesh
Last Modified ગુરુવાર, 23 જૂન 2022 (10:00 IST)

આવ રે વરસાદ, ઘેબરીઓ પરસાદ

ઊની ઊની રોટલી ને કારેલાનું શાક

આવ રે વરસાદ, નેવલે પાણી
નઠારી છોકરીને દેડકે તાણી

Happy Monsoon


આ પણ વાંચો :