ગુજરાતી નિબંધ - મહાત્મા ગાંધી

Gandhi Jayanti
Gandhi Jayanti
Last Updated: ગુરુવાર, 26 સપ્ટેમ્બર 2019 (11:00 IST)

મહાત્મા ગાંધી રાષ્ટ્રપિતા છે. તેમના કાબેલ અને અહિંસક નેતૃત્વમાં ભારતમાં વિદેશી રાજ્ય પાસેથી સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરી.
આ પણ વાંચો :