મોટા સમાચાર, ઓલા-ઉબેર ભાડામાં 3 ગણો વધારો થઈ શકે છેહવે તમારે ઓલા અને ઉબેરમાં મુસાફરી કરવા બેસ ફેરથી 3 ગણા ભાડા ચૂકવવા પડશે. કેન્દ્ર સરકાર ઉબેર અને ઓલા જેવા કેબ એગ્રિગિટેટર્સને પીક અવર્સમાં ગ્રાહકો પાસેથી બેઝ ભાડ કરતા વધારે વસૂલવાની મંજૂરી આપી શકે છે.
સમાચારો અનુસાર, હકીકતમાં કેબ એગ્રિગેટર્સ ઉદ્યોગ માટે નવા નિયમો બનાવવામાં આવી રહ્યા છે. હવે તમારે ઓલા અને ઉબેરમાં મુસાફરી કરવા બેઝ ફેરથી 3 ગણા ભાડા ચૂકવવા પડશે. કેબ કંપનીઓ દેશના શહેરી ટ્રાફિકનો જરૂરી ભાગ બની ગઈ છે. કેબ કંપનીઓ તેમના પ્લેટફોર્મ પર માંગ-પુરવઠાને સંચાલિત કરવા માટે લાંબા સમયથી સર્જનાસ ભાવો લાગુ કરવાના પક્ષમાં છે.

નવા નિયમોમાં, તે જણાવી શકાય છે કે તેઓ સર્જ પ્રાઇસીંગ હેઠળ ગ્રાહકો પાસેથી કેટલું ભાડું લેશે. મોટર વાહન (સુધારો) બિલ, 2019 પસાર થયા પછી, કેબ એગ્રિગ્રેટર્સ માટે આ નિયમો સૂચવવામાં આવી રહ્યા છે. આ બિલમાં પહેલીવાર કેબ એગ્રિગિએટર્સને ડિજિટલ મધ્યસ્થી એટલે કે બજારનું સ્થળ માનવામાં આવતું હતું.
જોકે નવા નિયમો આખા દેશમાં લાગુ થશે, રાજ્યોને પણ તેમાં ફેરફાર કરવાનો અધિકાર રહેશે. કર્ણાટક એ કેબ એગ્રિગ્રેટર્સને નિયંત્રિત કરતું દેશનું પ્રથમ રાજ્ય છે. નોંધપાત્ર વાત એ છે કે કેબ કંપનીઓ દેશના શહેરી ટ્રાફિકનો આવશ્યક ભાગ બની ગઈ છે. ખાસ કરીને મોટા મેટ્રો શહેરોમાં, જ્યાં જાહેર પરિવહનનો અભાવ છે.


આ પણ વાંચો :