શાહી આમલેટ

વેબ દુનિયા|

સામગ્રી - ફાટેલું દુધ, 2 ઈંડા, લીલા ધાણાં, લીલા મરચા, આદું, મીઠુ સ્વાદ અનુસાર.

રીત - ફાટેલા દુધમાં ડુંગળી, 2-3 લીલા મરચા, લીલા ધાણાં, આદુ બધુ સારી રીતે ઝીણું કાપીને તેમાં સ્વાદ અનુસાર મીઠુ નાંખીને આ મિશ્રણને ઈંડાની સાથે હલાવો. ત્યારબાદ આ ઈંડાની આમલેટ બનાવો. બસ, તૈયાર છે નિરાળા સ્વાદવાળી આમલેટ.


આ પણ વાંચો :