ભાઇ-બહેનની આશાઓ

W.D
મહિલાઓ ભલે ઉમરના કોઇ પણ સ્તર પર પહોચી જાય, 18 થી 80 વર્ષ સુધીની મુસાફરી કાપી લે, પરંતુ તેના મનમાં હંમેશા એક બહેન, માં અને માસૂમ દિકરી જીવતી જ રહે છે.

આથી રક્ષાબંધંનનો આ પર્વ તે દિકરી, બહેન કે માંને ચુંબકની જેમ આકર્ષે છે. ખેચે છે તેના પિયર જવા માટે, પરંતુ સમાજમાં વધતા એકલા પરિવારનો વધારો અને દિવસે - દિવસે વધતી બાળકોની શાળાની ફી, રોજના જેતે ખર્ચા અને ઉમરની સાથે વધતી બેરોજગારીએ માનવીના જનજીવનને તહેશ-નહેશ કરી દીધું છે. જેના કારણે તહેવારને લોકો હવે નેવે મુકતા થઇ ગયા છે. તેમછતાં આજે પણ ઘણા લોકો એટલાજ ઉંમગથી આ તહેવારો ઉજવે છે.

વેબ દુનિયા|
- અક્ષેસાવલિય
રાખડીનો આ તહેવાર તે બહેનો માટે ખૂબજ મુશકિલવાળૉ બની જાય છે જે પહેલા સમૂહમાં રહેતા ભાઇઓ હવે એકલા રહેતા થઇ ગયા છે. આવી
W.D
બહેનો અલગ-અલગ શહેરોમાં રહેતા તેના ભાઇનો એક સાથે કેવીરીતે રાખડી બાંધી શકે. આજના ભાઇનો નોકરી કે ધંધામાંથી સમય ન મળતો હોવાથી તે બધા એક સાથે તેની બહેનો પાસે જઇ શકતા નથી. આવા સંજોગામાં પણ બહેનો તેના ભાઇનો પોસ્ટ કે કુરિયર મારફતે રાખડી તેના ભાઇઓને પહોચાડે છે.


આ પણ વાંચો :