દાંડી માર્ચની શરૂઆત કોણે અને ક્યારે કરી જાણો

gandhi dandi yatra
Last Updated: બુધવાર, 10 માર્ચ 2021 (09:47 IST)
મીઠું માર્ચ, જેને મીઠું સત્યાગ્રહ, અને તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તે મહાત્મા ગાંધીની આગેવાની હેઠળના વસાહતી ભારતમાં અહિંસક નાગરિક આજ્ઞાભંગનું કાર્ય હતું.
માર્ચથી દાંડી - તારીખ. 12 માર્ચ 1930 - 5 એપ્રિલ 1930. સ્થાન. સાબરમતી, અમદાવાદ, ગુજરાત, ભારત. મીઠું માર્ચ, જેને મીઠું સત્યાગ્રહ, દાંડી માર્ચ અને દાંડી સત્યાગ્રહ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તે મહાત્મા ગાંધીની આગેવાની હેઠળના વસાહતી ભારતમાં અહિંસક નાગરિક અનાદરની કૃત્ય હતું.

મીઠું માર્ચ, જેને મુખ્યત્વે મીઠું સત્યાગ્રહ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તેની શરૂઆત 12 માર્ચ 1930 ના રોજ દાંડી માર્ચથી થઈ હતી, અને તે ભારતીય સ્વતંત્રતા ચળવળનો મહત્વપૂર્ણ ભાગ હતો. વસાહતી ભારતમાં બ્રિટીશ મીઠાની એકાધિકાર સામે કરવેરા પ્રતિકાર અને અહિંસક વિરોધની સીધી ક્રિયા અભિયાન હતું, અને વ્યાપક નાગરિક આજ્ઞાભંગ આંદોલન શરૂ કર્યું.
1920-222ના અસહકાર આંદોલન પછી બ્રિટીશ સત્તા માટે આ સૌથી મહત્વનું સંગઠિત પડકાર હતું, અને 26 મી જાન્યુઆરી 1930 ના રોજ ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ દ્વારા પૂર્ણ સ્વરાજની સ્વતંત્રતાની ઘોષણાને સીધા જ અનુસર્યું.


આ પણ વાંચો :