વડોદરામાં બી એ પી એસ અટલાદરા સ્વામિનારાયણ મંદિર ના સંતોએ કર્યું મતદાન

Last Modified રવિવાર, 21 ફેબ્રુઆરી 2021 (08:50 IST)

વડોદરામાં બી એ પી એસ અટલાદરા સ્વામિનારાયણ મંદિર ના સંતોએ કર્યું મતદાન
30 થી વધુ સંતોએ કર્યું મતદાન
જ્ઞાન વત્સલ સ્વામી અને કોઠારી સ્વામી ભાગ્ય સેતુ સ્વામીએ પણ કર્યું મતદાન
સંતો એ મતદાન કરી લોકોને મત આપવા અનુરોધ કર્યો


આ પણ વાંચો :