છેલ્લા ૨૪ કલાકમાં ૨૪ જળાશયોમાં 1,000 ક્યુસેકથી વધુ પાણીની આવક થઇ, ૪૨ જળાશયો ૧૦૦ ટકા ભરાયા

narmada dam
ગાંધીનગર:| Last Modified મંગળવાર, 13 ઑગસ્ટ 2019 (09:51 IST)
રાજ્યમાં થયેલા વ્યાપક અને સાર્વત્રિક વરસાદને પરિણામે ૨૦૪ જળાશયોમાં ૬૮ ટકા એટલે કે ૩,૮૦,૦૮૯ એમસીએફટી જળસંગ્રહ થયો છે. તારીખ ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯ના સવારે આઠ વાગ્યે રાજ્યના જળાશયોની જળાશયોની સ્થિતિની વિગતો આપતા જળસંપત્તિ સચિવ શ્રી જાદવે કહ્યું કે, ગયા વર્ષે ૧૨ ઓગસ્ટે રાજ્યના જળાશયોમાં ૩૬.૪૬ ટકા પાણી હતું. ૩૧ મે-૨૦૧૯એ પણ આ જળાશયોમાં ૧૬.૯૬ ટકા પાણી હતું પરંતુ ત્યારબાદ થયેલા સાર્વત્રિક વરસાદને પરિણામે ૧૨ ઓગસ્ટ સુધીમાં ૬૮ટકા પાણી જળાશયોમાં સંગ્રહિત થયું છે.
tapi rivar
રાજ્યમાં ૨૪ જળાશયમાં એક હજાર ક્યુસેકથી પણ વધુ પાણીની આવક ૧૨ ઓગસ્ટ સવારે રાજ્યના ૨૦૪ જળાશયો પૈકી ૪૨ જળાશયો ૧૦૦ ટકા એટલે કે, પૂર્ણ ભરાઈ ગયા છે. ૭૦ ટકા થી ૧૦૦ ટકા ભરાઈ ગયેલા ૨૬ તેમજ ૫૦ થી ૭૦ ટકા ભરાયેલા ૩૧ જળાશયો છે.
rajkot rain
તેમણે રાજ્યમાં વિસ્તાર પ્રમાણે જળાશયોના પાણીની સ્થિતિની વિગતો આપતા જણાવ્યું કે, ઉત્તર ગુજરાતના ૧૫ જળાશયોમાં ૧૩૨૭૭૩૦ એમસીએફટી (૧૯.૫૬ ટકા), મધ્ય ગુજરાતના ૧૭ જળાશયમાં ૭૨૯૭૫૯૮ એમસીએફટી (૮૮.૦૩ ટકા), દક્ષિણ ગુજરાતના ૧૩ જળાશયોમાં ૨,૪૨,૬૮૫.૦૯ એમસીએફટી (૭૯.૬૮ ટકા) તથા કચ્છના ૨૦ જળાશયોમાં ૬,૭૧૯.૩૯ એમસીએફટી (૫૭.૨૬ ટકા) અને સૌરાષ્ટ્રના ૧૩૯ જળાશયમાં ૪૪,૪૩૧.૯૨
એમસીએફટી (૪૯.૫૮ ટકા) જળસંગ્રહ થયો છે.


આ પણ વાંચો :