અધૂરી સ્વતંત્રતા

વેબ દુનિયા|

આઝાદી હજુ અધૂરી છે
સપના પૂરા થવા બાકી છે
રાંચીની શપથ પણ ક્યા પૂરી થઈ છે

જેમની લાશો પર પગ ઘરીને
આઝાદી ભારતમાં આવી
તેઓ છે આજ સુધી રઝળતા
દુ:ખના કાળા વાદળો છવાયા

કલકત્તાના ફૂટપાથો પર
જેઓ આંધી-વરસાદ સહન કરે છે
તેમને પૂછો 26 જાન્યુઆરી વિશે
તેઓ શુ કહે છે

N.D
ભારતીયના નાતે તેમનુ દુ:ખ
તમે સાંભળતા તો તમને શરમ આવતી
સીમાની બીજી બાજુ જુઓ
જ્યા સભ્યતાને કચડવામાં આવતી

માણસ જ્યાં વેચાય છે
ઈમાન ખરીદવામાં આવે છે
ઈસ્લામ કણસી રહ્યો છે
ડોલર મનમાં હસે છે

ભૂખ્યા અને ઉધાડાઓને
હથિયાર પહેરાવવામાં આવે છે
સૂખા ગળામાંથી કટ્ટરતાના
નારા લગાવવામાં આવે છે

N.D
લાહોર, કરાચી, ઢાકા પર
માતમની કાળી છાયા
ભારતના મુખ્ય શહેરોમા
ભય અને ડરની છે છાયા

તેથી જ તો કહુ છુ
આઝાદી હજુ અધૂરી છે
કેવી રીતે હું ખુશી મનાવુ
થોડા દિવસની મજબૂરી છે

એ દિવસ દૂર નથી જ્યારે
પુન: ભારતને અખંડ બનાવીશુ.
ગિલગિટથી ગારો પર્વત સુધી
આઝાદીનો ઉત્સવ ઉજવીશુ.

એ સુવર્ણ દિવસ માટે આજથી
કમર કસો બલિદાન આપો
જે મળ્યુ તેમા ખોવાઈ ન જશો
જે ગુમાવ્યુ તેનુ ધ્યાન કરો.

મૂળ કવિતા : અટલ બિહારી વાજપેયી
ભાવાનુવાદ : કલ્યાણી દેશમુખ


આ પણ વાંચો :