જહાઁ ડાલ ડાલ પર સોને કી ચિડિયા કરતી હૈ બસેરા

Last Modified સોમવાર, 25 જાન્યુઆરી 2016 (17:18 IST)

વો ભારત દેશ હૈ મેરા
જહાં સત્ય અહિંસા ઔર ધર્મ કા પગ પગ લગતા ડેરા
વો ભારત દેશ હૈ મેરા
યે ધરતી જહાં ઋષિ મુનિ જપતે પ્રભુ નામ કી માલા
જહાં હર બાલક એક મોહન હૈ ઔર રાધા હર એક બાલા
જહાં સૂરજ સબસે પહલે આ કાર ડાલે અપના ફેરા
વો ભારત દેશ હૈ મેરા....

અલબેલો કી ઈસ ધરતી કે ત્યોહાર ભી હૈ અલબેલે
કહી દીવાલી કી જગમગ હૈ કહી હૈ હોલી કે મેલે
જહાં રાગ રંગ ઔર ખુશી કા ચારો ઓર હૈ ઘેરા
વો ભારત દેશ હૈ મેરા ...

જબ આસમાન સે બાતે કરતે મંદિર ઔર શિવાલે
જહાં કિસી નગર મેં કિસી દ્વાર પર કોઈ ન તાલા ડાલે.
પ્રેમ કી બંસી જહાં બજાતા હૈ યે શામ સવેરા
વો ભારત દેશ હૈ મેરા ... .


આ પણ વાંચો :