સેક્સથી પહેઆ એસ્પ્રિન ખાતી મહિલાઓને હોય છે છોકરો

Last Modified સોમવાર, 18 ફેબ્રુઆરી 2019 (13:55 IST)
સેક્સથી પહેલા એસ્ર્પિન ખાતી મહિલાઓને હોય છે છોકરો, શોધકર્તાઓનો દાવો કર્યા છે કે સંબંધ બનાવતા પહેલા એસ્પ્રિન લેતી મહિલાઓને છોકરો હોવાની શકયતા વધારે હોય છે. આ અભ્યાસાના પરિણામ જર્નલ ઑફ ક્લીનિકલ ઈંવેસ્ટીગેશનમાં પ્રકાશિત કર્યા છે.

અમેરિકામાં Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Developmentમાં શોધકર્તાએ આ અત્યારના અભ્યાસ કર્યા તેમાં ગર્ભપાતથી ગુજરી ગઈ
1,228
મહિલાઓએ સંબંધ બનાવતા પહેલા એસ્પ્રિનની લો ડોજ આપી. તેમાંથી એક તિહાઈ મહિલાઓને છોકરો થયું.

આ ઈંફેલેમેશનના કારણે મહિલામાં છોકરાને ગર્ભ ધારણ કરવાની શકયતા ઓછી થઈ જાય છે. કારણે કે પુરૂષ ભ્રૂણને વધારે સંવેદનશીલ ગણાય છે. બ્રિટેનમાં છોકરીઓના જન્મ છોકરાઓના જન્મથી થોડા વધારે હોય છે.

સંબંધ બનાવતા પહેલા મહિલાઓને એસ્પ્રિન નામની દર્દ નિવારક દવા અપાય છે. ત્યારબાદ છોકરો થવાની શકયતા વધી જાય છે.


આ પણ વાંચો :